April 28, 2012

Pendidikan Percuma : Terdapat 25 Buah Negara Berpendidikan Percuma

Terdapat 25 buah Negara berpendidikan percuma, iaitu:
 1. Argentina
 2. Barbados
 3. Brazil
 4. Belgium
 5. Croatia
 6. Denmark
 7. Finland
 8. Greece
 9. Hungary
 10. Kenya
 11. Malta
 12. Mauritius
 13. Morocco
 14. Norway
 15. Russia
 16. Scotland
 17. Slovakia
 18. Sri Lanka
 19. Sweden
 20. Trinidad and Tobago
 21. Brunei
 22. Turkey
 23. Oman
 24. Saudi Arabia
 25. Uruguay 

*jumlah ini berkemungkinan tidak tepat. 

Pendidikan percuma dirujuk kepada pendidikan yang dibiayai oleh cukai atau organisasi kebajikan.

Walaubagaimanapun, pendidikan percuma ini bukannya keseluruhannya percuma. Negara-negara yang berpendidikan percuma ini kebanyakkannya hanya yuran pengajian sahaja ditanggung, tetapi kos pentadbiran dan yuran pelbagai masih perlu dibayar contohnya di negara-negara Nordic (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) dan Argentina. Tetapi penduduk di negara-negara Nordic ini dikenakan kepelbagaian cukai yang tinggi untuk disalurkan ke sektor pendidikan.

Untuk mendapatkan pendidikan percuma ini juga bukannya senang, seperti di Brazil, pemberian pendidikan percuma ini agak terhad kerana pertambahan universiti-universiti di negara tersebut agak tinggi. Dengan ini pelajar harus bersaing untuk mendapatkan pendidikan percuma ini, dan persaingan ini teramat sengit dikalangan mereka. Mereka juga wajib lulus peperiksaan yang dinamakan “Vestibular” untuk kemasukan ke universiti.

Di Sri Lanka, pendidikan percuma diberikan sepenuhnya pada peringkat awal dan pertengahan, tetapi pada peringkat tinggi pendidikan percuma adalah terhad, kurang daripada 16,000 pelajar sahaja yang layak menerima pendidikan ini. Pelajar di Sri Lanka juga wajib menduduki peperiksaan untuk kemasukkan ke universiti dan hanya pelajar terbaik sahaja dipilih.

Ada pula di negara-negara tertentu yang pendidikan percuma hanya diperingkat rendah dan pertengahan (menengah) sahaja. Contohnya di negara Mauritius.

Cara Negara-negara ini memberi pendidikan percuma adalah kebiasaannya melalui pemberian biasiswa dan elaun bulanan.

Natijahnya, pendidikan percuma ini bukan sewenang-wenangnya diberikan kepada pelajar dan juga bukan semua pelajar akan dapat, tetapi ada pengorbanan dan cara yang sukar untuk mendapatkannya. 

gua, gua-lu, merintis kehidupan, berkongsi cerita dan berita, membawa cerita dan berita, cerita dan berita hal-hal duniawi, cara-cara membuat duit,
kisah teladan untuk pedoman seluruh umat manusia

No comments :

Post a Comment