June 13, 2012

Pengajaran Kejatuhan Kerajaan Islam Andalusia #4 : Kewujudan Kerajaan Kecil Andalusia Membawa Keruntuhan

Kewujudan Kerajaan Kecil Andalusia Membawa Keruntuhan

          Kerajaan-kerajaan kecil yang muncul di Andalusia terbentuk apabila kepimpinan utama mula lemah. Ia rentetan daripada kelemahan pemimpin di kalangan Bani Umaiyyah yang menguasai Andalusia selepas daripada Khalifah al-Mustansar Billah (961-976 M). Bermula dari itu, Andalusia yang diperintah oleh satu kerajaan, berpecah menjadi banyak daerah yang membentuk lebih daripada 20 kerajaan- kerajaan kecil.

Pembentukan kerajaan-kerajaan kecil init urut dikenali sebagai Muluk al-Tawa’if disebabkan oleh semangat puak iaitu untuk mengangkat puak sendiri. Mereka seolah-olah secara tidak langsung berpegang kepada semangat Ukhuwwah Islamiyyah dan seakan menjurus kepada perkauman sesama sendiri.

Fenomena ini berlaku setelah pucuk kepimpinan di Cordova menghadapi masalah dalaman iaitu bergaduh dan bercakaran, malah ada yang saling menindas untuk merebut kuasa khalifah. Secara tidak langsung, kerajaan-kerajaan kecil ini wujud pada dekad akhir pemerintahan Bani Umaiyyah di Andalusia iaitu kira-kira sekitar tahun 403 H / 1012 M.

Namun bibit-bibit perpecahan awal telah pun wujud atau dapat dilihat 20 tahun lebih awal iaitu semasa Khalifah Hisham II memegang tampuk pemerintahan. Perpecahan adalah jelas ketara setelah Al-Mansur Ibn Abi Amir meninggal dunia pada tahun 392 H / 1002 M.gua, gua-lu, merintis kehidupan manusia, berkongsi cerita dan berita, membawa cerita dan berita, cerita dan berita hal-hal duniawi, cara-cara membuat duit, kisah teladan untuk pedoman

No comments :

Post a Comment